• عضو هیأت رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان ایلام
  • دبیرکل کمیسیون های صنعت، معدن و کشاورزی ایلام
  • مدیرعامل شرکت کفپوش و تایل سیمانی و موزائیک های صادراتی میلاد
  • حراست شرکت اکتشاف CGG مهران
  • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
  • عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران
  • عضو اتاق مشترک ایران و عراق
  • نایب رئیس اتاق ایلام سه دوره
  • عضو ویژه شورای حل اختلاف گمرکات استان ایلام
  • روابط اتاق ایلام و اتاقهای واسط، بابل و دیوانیه عراق
  • رابط رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد