• عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و کرمانشاه در دوره های هفتم و هشتم
  • رئیس شورای ملی نخود ایران
  • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه
  • رئیس صنف فروشندگان غله و حبوبات استان کرمانشاه