• مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلق اراک
  • مدیرعامل و صاحب سهام شرکت گروه بازرگانی آرمین زیتون (یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ی واردات گوشت و نهادهای دامی و صادرات محصولات کشاورزی در استان مرکزی)
  • رئیس هیئت مدیره شرکت مصلح بازرگان اراک
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع لبنی اراک (صلا)
  • مشاور و مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی
  • عضو ستاد تنظیم بازار استان مرکزی
  • عضو کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی
  • عضو هیئت نمایندگان دوره ششم و نائب رئیس دوم دوره ششم اتاق بازرگانی اراک
  • رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق اراک
  • عضو هیئت نمایندگان دوره هفتم و نائب رئیس اول اتاق بازرگانی دوره هفتم اتاق اراک