• مدیرعامل شرکت یزد پولیکا (سهامی خاص، شماره ثبت ۶۰۲)
  • مدیرعامل شرکت شوفاژ کار یزد (با مسئولیت محدود)
  • مدیرعامل شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا  (سهامی خاص، شماره ثبت ۴۲۷۶)
  • مدیریت مزارع جعفرآباد و علی­آباد (۶۰ هکتار مزرعه پایلوت بادام)
  • رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC
  • رئیس هیأت مدیره شرکت آب و خاک شهراب گستر (سهامی خاص)
  • مؤسس و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز اعضای انجمن لوله و اتصالات PVC
  • رئیس هیأت مدیره شرکت آزمایشگاهی و تحقیقاتی پارس سنجش یزد
  • عضو کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران
  • رییس کارگروه بازیافت و بازچرخانی آب در شرب، صنعت ، معدن و کشاورزی اتاق ایران
  • هیأت نمایندگان اتاقهای یزد و ایران