• مدیرعامل هتل پارسیان صفاییه یزد
 • مدیرعامل هتل پارسیان آزادی یزد
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مشیر یزد
 • مدیرعامل هتل باغ مشیرالممالک یزد
 • عضو هیأت مدیره شرکت گروه هتل های آریا
 • نایب رئیس هیأت مدیره گروه هتل های زنجیره ای مارکوپولو
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته جهانگردی
 • نائب رییس کانون کارآفرینان استان یزد
 • مؤسس و بهره بردار مجموعه توریستی-پذیرایی باغ صدری تفت
 • بهره برداری هتلهای چهار ستاره زنبق و نیکان بافق
 • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آبادگران میراث کویر
 • نایب رئیس جامعه هتلداران یزد
 • رئیس هیأت مدیره شرکت ایرمان کویر (هتل لاله)