• رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجانس
  • رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت اسپاکار و سهامدار هر دو شرکت
  • عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی سمنان از زمان تاسیس اتاق سمنان
  • عضو هیئت رئیسه انجمن سازندگان قطعات خودروی استان سمنان
  • عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن سازندگان قطعات خودروی سراسری کشور
  • نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل ملی و کمیته ملی پایش تولید