• پنج دوره عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی زاهدان
  • شش دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • سابقه ۴ ساله در امر تجارت و تولید آرد
  • شرکت تولیدی آرد  نشاطی-تولید آرد