• مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی
  • عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام و شرکت اسپک و شرکت پترو اکسیر کیش
  • سمتهای مدیریتی در بانک صنعت و معدن
  • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید ایرانیان
  • قائم مقام مدیرعامل گروه صنعتی مینو