• رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع غذایی مانتا (ماکارونی سمیرا ) ۴۰ سال
 • عضو هیات مدیره صنایع غذایی و مانا
 • نایب رئیس شهرک صنعتی سیمین دشت
 • عضو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران
 • عضو هیات مدیره خیرین مدرسه ساز استان سمنان
 • نایب رئیس خیریه امیرالمومنین استان سمنان
 • عضو اتاق بازرگانی ایران عراق و ایران افغانستان
 • عضو انجمن اتاق کرج
 • عضو هیات امنای دانشگاه ازاد شهمیرزاد
 • عضو موسسین خیریه مهر سیهلا
 • کارآفرین برتر استان البرز در تولید ماکارونی
 • عضو انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران