• مدیرعامل شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خودرو ایران لاهیجان
  • شرکت تولیدی قطعات جلوبندی خودرو ایران
  • تولید قطعات جلوبندی خودرو