• عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اردبیل
  • بازرگانی کاشی