• فعال اقتصادی در کشورهای ارمنستان و روسیه با عنوان مدیرعامل شرکت شایان
 • عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران شعبه آذربایجان غربی
 • مدیر عامل شرکت تاک خوشه طلا فرآوری خشکبار
 • رئیس اتحادیه خشکبار استان آذربایجان غربی
 • عضو هیأت نمایندگان دوره ششم اتاق ارومیه واتاق ایران
 • عضو هیأت رئیسه دوره هفتم اتاق ارومیه و نایب رئیس دوم اتاق ارومیه در دوره هشتم
 • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره های هفتم و هشتم
 • رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ارومیه
 • عضو هیأت مدیره شورای مشترک بازرگانان ایران وترکیه و عضو هیأت مدیره شورای مشترک بازرگانان اتاق های ارومیه واربیل
 • عضو هیأت مدیره شرکت های آرد آذربایجان باختری (تولید آرد) ، شرکت گرانیت آراد(تولید سنگ های تزئینی وگرانیت )، شرکت تاک خوشه طلا (فرآوری و دسته بندی انواع خشکبار)
 • کارشناس اقتصاد بین المللی از دانشگاه آجاریان شهر ایروان – ارمنستان
 • عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران شعبه آذرباجان غربی