• رئیس و عضو هیأت رئیسه سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل
  • نایب رئیس و عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان
  • مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آبهای معدنی پاک آب سبلان
  • مؤسس شرکت ابزارسازی آتا ماشین