• مدرس دانشگاه
  • مدیرعامل شرکت نورد عرفان
  • رئیس هیئت مدیره شرکت فرش ستار
  • عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی شیرین آریا
  • عضو هیئت رئیسه کانون زنان بازرگان کاشان
  • رییس هیئت امنای شهرک صنایع کارگاهی
  • عضو هیات حل اختلاف اداره کار و تعاون
  • عضو هیات رییسه کانون ملی زنان بازرگان کشور
  • عضو هیات مدیره خیریه یاس کبود