• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایلام چهار دوره
  • عضو هیات رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایلام