• بنیانگذار و رییس هیأت مدیره شرکت ب.آ و مدیر عامل شرکت کاله و یک و یک
  • رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس
  • عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران
  • رییس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان فارس
  • نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار
  • رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی استان فارس
  • عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ( ملی )