• رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۸۸ تاکنون
  • رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شهرکرد
  • عضو شورای اداری استان
  • مدیرعامل شرکت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کیمیاگران تغذیه
  • عضو شورای هماهنگی سازمان  جهاد کشاورزی استان
  • رئیس هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی دامپزشکی
  • رئیس کمیسیون صدور پروانه های بهداشتی امکان عمومی دامی و مراکز تولیدی استان
  • رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شهرکرد یک دوره و نایب رئیس دو دوره