• مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت چای نوبر
  • رئیس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان استان گیلان