• سه دوره رئیس اتاق بازرگانی زاهدان
  • شش دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • سابقه ۳۷ ساله در امر تجارت
  • فعال در زمینه ترانزیت-صادرات-واردات
  • شرکت کیان تجارت- تولید و بسته بندی حبوبات خشکبار-تولید نوشابه و آب معدنی
  • صادرات مواد پتروشیمی موادخوراکی-پلاستیک-واردات