• دو دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • فعال در زمینه صادرات و واردات