• یک دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • سابقه ۳۰ ساله در امر تجارت
  • فعال در زمینه صادرات و واردات
  • ترانزیت و حمل ونقل