• مدیرعامل صندوق توسعه صادرات استان
  • عضو هیأت مدیره صادرکنندگان استان خراسان رضوی
  • عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان استان خراسان رضوی
  • عضو کمیسیون تجارت استان خراسان رضوی
  • رئیس هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد
  • رئیس هیأت مدیره انجمن همگن استان خراسان رضوی
  • مدیرعامل شرکت مهتا توس با ۳۹ سال سابقه در صنعت نساجی
  • رئیس هیأت مدیره شرکت مهتا رنگ توس
  • عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ITEMA
  • عضو صادرکنندگان نمونه برتر ایران
  • صادرکننده نمونه ملی کشوری در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶