• مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شرکت مخابرات
  • مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل
  • مدیرعاملی شرکت نداگستر صبا (صبانت)
  • رئیس کمیسیون اینترنتی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  • مشاور شرکت شمص تامین
  • مدیرعامل شرکت پایانه های داده های نوین
  • مشاور ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • مشاور رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران
  • مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران مدیرکل نظارت بر سرویس های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • مدیرکل پشتیبانی فنی دیتای شرکت مخابرات استان تهران و مدیرکل مشترکین و متقاضیان دیتا در شرکت دیتا