• عضو هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان اردبیل
  • بازرس اتحادیه محصولات کشاورزی
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی فرهان