• مدیرعامل شرکت صانع روی زنجان
  • نائب رئیس هیات مدیره شرکت صانع روی زنجان
  • رئیس هیات مدیره سپنتا روی
  • رئیس هیات مدیره شرکت کانه آرائی آریا
  • نائب رئیس هیات مدیره شرکت بهین فرآور از سال ۱۳۹۵ تا کنون
  • عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان
  • عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران