• مدیرعامل شرکت نارین تک کاسپین
  • شرکت نارین تک کاسپین
  • پخش انواع مواد غذایی و  محصولات بهداشتی