• معاون معدنی وزارت صنایع و معادن در دوره های مختلف
  • مدیر عامل شرکت کل معادن ایران
  • مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی
  • مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات
  • مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)
  • معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت