• یک دوره نائب رئیس اتاق بازرگانی زاهدان
  • دودوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • فعال در زمینه استخراج معدن و راه سازی
  • شرکت ساختمانی مردان راه- راهسازی استخراج معدن