• عضو رسمی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه
 • نائب رئیس هیأت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران
 • عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیان
 • عضو هیأت رئیسه دوره هشتم اتاق ارومیه و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
 • عضو فعلی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت زنجیره تولید شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد
 • نائب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ایران
 • عضو هیأت امنا کانون کار آفرینی
 • عضو انجمن ملی طیور ایران
 • عضو انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه کشور
 • کار آفرین برتر ملی در سال ۱۳۸۵
 • کارفرمای حامی و دوستدار کارگر درسال های ۱۳۸۴ -۱۳۹۰
 • واحد نمونه جهانی در سال ۲۰۰۴ زنجیره تولید شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد