• چهار دوره نائب رئیس اتاق بازرگانی زاهدان
  • شش دوره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • سابقه ۳۷ ساله در امر تجارت
  • فعال در زمینه صادرات و واردات