• مدیرعامل بازرگانی شنیور – صادرات محصولات غذائی و مصالح ساختمانی
  • از اولین فعالین اقتصادی و صادرکنندگان از مرز شلمچه در خرمشهر
  • صادرکننده سنگ به کویت از سال ۱۳۶۰ در گمرک بوشهر
  • صادرکننده مواد غذایی و مصالح ساختمانی از سال ۱۳۸۰ در بندر خرمشهر
  • صادرکننده مواد غذایی از سال ۱۳۵۶ از گمرکات
  • مسؤول امور گمرکی شرکت کلای ماکس در گمرک بندر امام خمینی تا سال ۱۳۵۹
  • صادرکننده نمونه استانی در سال ۱۳۸۶