• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
  • نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دوره هفتم)
  • رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی (دوره هفتم و هشتم)
  • رئیس هیأت امناء و هیأت مدیره شهرک صنعتی توس (شهرک صنعتی نمونه کشور- دو نوبت)
  • عضو هیأت مؤسس و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه زعفران- تشکل نمونه صادراتی ملی (۱ دوره)
  • رئیس هیأت مدیره انجمن ارگانیک ایران (خراسان رضوی)
  • عضو هیأت امناء و هیأت رئیسه شورای ملی زعفران
  • دبیر و مشاور عالی فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم و نهم)
  • دبیر زعفران و مشاور عالی فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی (مجلس هشتم)
  • عضو شورای مشورتی سازمان توسعه تجارت ایران