• عضو هیأت رئیسه اتحادیه آبزیان پرورش اتحادیه خرمشهر
  • رئیس کارگروه شیلات در کیمسیون کشاورزی اتاق ایران
  • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق خرمشهر
  • سه دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق خرمشهر
  • مدیرعامل شرکت پرورش ماهی اخوان نصر خرمشهر
  • رئیس هیأت سوارکاری آبادان و نایب رئیس کمیته زیبایی اسب خرمشهر
  • رئیس اتاق تعاون خرمشهر
  • مدیرعامل شرکت تلاش کاران غرب کارون