• متخصص خصوصی سازی در کشور
  • مؤسس، رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بیش از ۱۵ شرکت معتبر در بخش خصوصی کشور
  • سابقه ۲۳ سال عضویت در اتاق بازرگانی
  • سابقه ۳۷  سال مسئولیت های کلان استانی و کشوری
  • مجری برگزاری بیش از ۳۰ نمایشگاه بین المللی
  • مدیر نمونه کشور در ادوار مختلف
  • عضویت در هشت تشکل مردم نهاد