• مدیریت برنامه­ های اقتصادی- اجتماعی رادیو خراسان
 • مشاور سازمان های: همیاری شهرداری ها- سازمان بنیاد شهید- نمایشگاه بین المللی مشهد- سازمان بازارچه های مرزی- سازمان های اقتصادی کوثر (بنیاد شهید) و چندین سازمان دولتی و خصوصی
 • مدیر تولید کارخانجات شاهد خراسان
 • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت کران آوای طوس
 • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شوکت شرق
 • عضویت هیأت مدیره شرکت سهام گستران شرق
 • مدیریت مرکز بین المللی مبادلات تجاری خراسان
 • بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان به مدت ۹ سال
 • رئیس هیأت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان خراسان رضوی
 • عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان
 • عضو منتخب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
 • نائب رئیس اول هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی- دوره نهم