• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه در شش دوره پیاپی
  • عضو هیات رئیسه اتاق کرمانشاه در دوره های هفتم و هشتم
  • مدیرعامل شرکت های غرب پلاست و غرب پلاسکو
  • پیشکسوت و صنعتگر نمونه