• اولین صادرکننده ماهی پرورشی ایران به کویت
  • اولین صادرکننده قارچ پرورشی به کویت
  • صادرات سیمان سفید و خاکستری از بازارچه های مرزی خسروی، پرویزخان، مهران، چزابه و شلمچه به عراق
  • نماینده  انحصاری ۴ کارخانه بزرگ سیمان سفید و ۲ کارخانه سیمان خاکستری کشور
  • تولیدکننده ظروف یکبار مصرف