• مسئول آموزش –مهندسین مشاورتدبیرنگرپارس
 • کارشناس مشاور طرح ریزی واحد های صنعتی –مهندسین مشاورتدبیرنگرپارس
 • مسئول مشاوره و بازرگانی –شرکت کارآفرینان وتلاشگران لرستان
 • مدرس دوره کارآفرینی(یک دوره)-شرکت گسترش کارآفرینی و کیفیت
 • کارشناس سرمایه گذاری و بورس-شرکت سرمایه گذاری لرستان
 • مدیر سرمایه گذاری و توسعه-شرکت سرمایه گذاری لرستان
 • همکار تحقیق و توسعه و مسئول ارزیابی پرسنل شرکت داروسازی خرمان
 • مدیر طرح و برنامه-شرکت سرمایه گذاری لرستان
 • مدیر برنامه ریزی و توسعه-شرکت سرمایه گذاری لرستان
 • مدیر دفتر مدیر عامل-شرکت داروسازی خرمان
 • عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت داروسازی خرمان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت فرصت سازان خلاق
 • مدیر عامل شرکت دانش بنیان گیاه دارو ماداکتو
 • عضو شورای فن بازار منطقه ای زاگرس