• مدیرعامل شرکت مهرارقام رایانه
  • رئیس هیات اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران
  • رئیس کمیسیون فاوای ایران
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دوره ششم
  • رئیس هیات مدیره انجمن ناشران دیجیتال ایران
  • رئیس کمیسیون فناوری فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران