• مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت رویان فرآیند اراک از سال ۱۳۸۶ تاکنون
 • مسئول کمیته عمران جهاد سازندگی اراک از زمان تأسیس ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۵۹
 • حضور در جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از سال ۱۳۵۹الی ۱۳۶۱
 • مدیریت مواد و انبارها، معاون اداری مالی، معاون مهندسی و قائم مقام مدیرعامل در شرکت آونگان طی سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۸۰
 • عضویت در کارگروههای اقتصادی و تولیدی استان مرکزی – مدیریت کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در استان مرکزی
 • عضو گروه مشاورین وزیر صنعت، معدن و تجار
 • رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵
 • رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵
 • نائب رئیس هیئت مدیره کانون حمایت و بازنشستگی آینده ساز از سال ۱۳۹۲ تا کنون
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت رویان فرآیند اراک از سال ۱۳۸۶ تا کنون
 • رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در دوره ششم
 • دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در حال حاضر