• تولید کننده مواد صنعتی – شیمیایی از سال ۱۳۵۹ تاکنون
  • مدیر عامل شرکت تعاونی الکل سازی خرمشهر
  • مدیر عامل کارخانجان تولیدی الکل و فرآورده های شیمیائی خرمشهر
  • تولیدکننده الکل صنعتی – سرکه – ژل آتش زا – ژل شستشو – ژل های آرایشی و بهداشتی
  • صادرکننده نمونه سال ۱۳۸۷
  • صنعتگر نمونه سال ۱۳۸۹