• رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران – روسیه
  • نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران – گرجستان
  • واردات چوب و انواع ورق های چوبی
  • صادرات چای و مواد غذایی و مواد معدنی در بخش سیمان و کلینکر