• چهار دوره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان
  • فعال در زمینه تولید لوله های پلیمر
  • شرکت تولیدی آرمین لوله شرق
  • تولید لوله پروفیل