• رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان
  • رئیس هیات مدیره انجمن پلاستیک استان سمنان
  • عضو هیات مدیره  شرکت چرمسازی امین تولید کننده انواع چرم  و چرم خودرو
  • عضو سازمان نظام  پزشکی ایران
  • عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان
  • نائب رییس کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران
  • عضو هیات نمایندگان اتاق ایران