• رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان
  • رئیس انجمن صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری
  • عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین
  • رئیس هیئت مدیره شرکت خورشید دریای شرق
  • رئیس هیئت مدیره شرکت خورشید گندمزار شرق
  • مدیرعامل شرکت کران سیما
  • نماینده انحصاری شرکت کراسمافای آلمان