• کارشناس فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
  • دکترای افتخاری از بنیاد توسعه مدیریت اروپا EFMD
  • دارای مدرک MBA و DBA
  • مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون
  • مدیر تولید و بازرگانی انجمن برنج ایران
  • عضو هیأت مدیره مجمع خیرین آمل
  • هیأت موسس و عضو هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت برنج مازندران با ۴۸۰ سهامدار
  • ۲۵ سال سابقه تجارت