• عضو نظام مهندسی معدن تهران
 • فعال در حوزه صنایع غذایی و تجارت سنگ آهن و سنگ گچ
 • مدیرعامل شرکت زرباختر آسیا
 • رئیس هیأت مدیره شرکت پاک تاب مروارید
 • رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه آتی تیوا
 • مدیرعامل اسبق شرکت زرنان سبوس
 • عضو هیأت مدیره و دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در دوره هفتم و هشتم
 • عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه
 • عضو کمیته فنی قانونی مواد خوراکی و آشامیدنی وزیر بهداشت
 • عضو شورای مشورتی تشکل‌های اتاق ایران
 • مشاور معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت و معدن و تجارت
 • مؤسس و عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
 • رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران