• مدیرعامل شرکت پوشاک نانو مهیار با سابقه ۳۶ سال
  • رئیس هیات مدیره  کیان بهریس مهیار
  • عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان پوشاک و نساجی ایران
  • اولین تولیدکننده جوراب نانو در ایران و هم اکنون استفاده از نانوکیتوزان در محصولات تولید شده
  • کارآفرین کشور در سال ۱۳۹۵
  • صادرکننده ملی در بخش نانو در سال ۱۳۹۵
  • صنعتگر ملی در سال ۱۳۹۶
  • عضو انجمن نساجی ایران
  • عضو جامع متخصصین