• ریاست اتاق همدان
 • عضو هیات نمایندگان اتاق  ایران
 • مدیرعامل صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری باران یار
 • رئیس هیئت مدیره شرکت میلان آردین
 • مدیرعامل شرکت پارس سیلوار
 • استاندار همدان
 • معاون استانداری تهران
 • معاون استانداری خوزستان
 • معاون استانداری همدان
 • مشاور عالی استاندارهرمزگان
 • عضو هیئت مدیره سازمان اتکا و معاون بازرگانی
 • معاون استانداری سیستان بلوچستان
 • مشاور استانداری کرمان
 • مشاورعالی معاون نخست وزیر ورئیس بنیاد مستضعفان
 • فرماندار میناب
 • فرماندار خمین
 • فرماندار بویراحمد
 • مشاور استاندار لرستان و رئیس بنیاد  مهاجرین جنگ تحمیلی
 • دفتر عمران امام کردستان
 • کمیته انقلاب اسلامی
 • مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن (وزارت مسکن وشهرسازی)