• مدیرعامل شرکت شیرین عسل
 • مدیرعامل شرکت پخش سراسری ایران
 • مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای همسایه آریا
 • مدیرعامل شرکت ایکاد (بازرگانی واردات و صادرات )
 • مدیرعامل شرکت سالمین
 • رئیس انجمن صنایع غذایی استان
 • رئیس اتاق بازرگانی تبریز
 • دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 • عضو شورای ادارای استان آذربایجان شرقی،
 • عضو انجمن صنایع غذایی کشور
 • عضو کارگروه اقتصاد مقاومتی استان
 • عضو ستاد تنظیم بازار